wz
Kody:

Zmena PIN na SIM karte: (kod nevyvolava komunikaciu so sietou)

**04*staryPIN*novyPIN*novyPIN# – Zmena PIN
**042*staryPIN2*novyPIN2*novyPIN2# – Zmena PIN2
**05*PUK*novyPIN*novyPIN# – Zmena PIN pomocou PUK kodu
**05*PUK2*novyPIN2*novyPIN2# – Zmena PIN2 pomocou PUK2 kodu

Priklad pouzitia: **04*1111*4545*4545#

Zmenu PIN je mozne urobit aj v menu telefonu. Ak sa rozhodnete menit PIN alebo PIN2 pomocou uvedenych kodov, silne doporucujem pouzivat iba kody 04 alebo 042. Zmena PIN pomocou PUK kodu si od Vas vyzaduje vybrat si z originalneho balicka zaznam o PUK kode, cim sa vystavujete riziku, ze ho napokon stratite. Bez PUK kodu nie je potom mozne odblokovat SIM kartu. Kody 05 a 052 pouzivajte len ak neviete, aky je Vas povodny PIN, ktory chcete zmenit na novy. Niektore inteligentne telefony hned po zadani zaciatku sekvencie **04* zacnu same ziadat dalsie informacie potrebne pre zmenu PIN (napr. Panasonic).

Cakanie na dalsi prichadzajuci hovor pocas hovoru (zaklopanie):

*43# ? – Povolenie dalsieho prich. hovoru
#43# ? – Zakazanie dalsieho prich. hovoru
*#43# ? – Zistenie stavu

Toto nastavenie je vhodne, ak si zelate, aby sa Vam pocas hovoru dovolal dalsi volajuci. Je vhodne mas tuto sluzbu aktivovanu pocas vikendov pri dlhych (bezplatnych) hovoroch. Takto viete o kazdom dalsom prich. hovore. Volajuci pocuje vyzvanaci ton ale nevie, ze telefonujete s inym. Ak je sluzba vypnuta, volajuci dostane obsadzovaci ton (v pripade Prima karty sa ozve odkazovac). Sluzba je vhodna hlavne striedanie hovorov a pre riadenie konferencnych hovorov. Blizsie informacie su na tychto strankach v teme: „Konferencne hovory“.


Podmienene presmerovania:

Podmienene presmerovania su podmienene splnenim nejakej podmienky. Su mozne 3 druhy podmienenych presmerovani (3 mozne podmienky):

1.) 1.) Presmerovanie na ine cislo, ak volany neodpoveda:

*61*tel.cislo*11*30# ? – presmerovanie hlasovych hovorov na cielove cislo, ak volany neodpoveda na hovor do 30 sekund
*61*tel.cislo**30# ? – presmerovanie vsetkych druhov volani na cielove cislo, ak volany neodpoveda do 30 sekund
#61# ? – zrusenie presmerovania ak volany neodpoveda
*#61# ? – zistenie stavu, ci je hovor presmerovany a kam
*61# ? – obnova naposledy nastaveneho presmerovania (o)

Priklad pouzitia *61*0256543232*11*30#

Poznamka: Tento typ presmerovania je znacne variabilny. Okrem cieloveho cisla je mozne nastavit aj typ volania, na ktory sa presmerovanie vztahuje a cas po uplynuti ktoreho dojde k presmerovaniu. Napr. cislo 11 znamena, ze sa presmerovanie vztahuje na hlasove volania, cislo 30 znamena, ze k presmerovaniu dojde po 30 sekundach. Casovy rozsah je mozne nastavit od 5 do 30 sekund, avsak v krokoch po 5. Napr. 05, 10 15... Pomocou kodu *61*0905055555**30# si mozete v Globteli zmenit dlzku zvonenia z povodnych 20 sekund na 30 sekund.
Kod *61# (aj *62# aj *67# aj *004#) v sieti Globtel neobnovi presmerovanie na povodne, vami zadane cislo, nakolko sa po zadani kodu #61# obnovi „nasilne“ presmerovanie (default) do odkazovej schranky (dalej len OS). Tento problem je mozne odstranit iba poziadanim Globtelu o zrusenie presmerovania hovorov do OS za 369 Sk. (V Globteli tomu hovoria zrusenie OS. J) To plati pre vsetky podmienene presmerovania.


2.) 2.) Presmerovanie, ak je volany mimo dosah (vypnuty telefon alebo mimo signalu):

*62*tel.cislo# ? – presmerovanie hovorov na cielove cislo, ak volany neodpoveda na hovor do 30 sekund
#62# ? – zrusenie presmerovania ak volany neodpoveda
*#62# ? – zistenie stavu, ci je hovor presmerovany a kam
*62# ? – obnova naposledy nastaveneho presmerovania (o)

Priklad pouzitia: *62*0905055555#

3.) 3.) Presmerovanie na ine cislo, ak ma volany obsadene alebo odmietol prichodzi hovor:

*67*tel.cislo# ? – presmerovanie hovorov na cielove cislo, ak volany obsadene alebo odmietol prichodzi hovor
#67# ? – zrusenie presmerovania ak volany neodpoveda
*#67# ? – zistenie stavu, ci je hovor presmerovany a kam
*67# ? – obnova naposledy nastaveneho presmerovania (o)

Priklad pouzitia *67*333666#

4.) 4.) Nastavenie vsetkych podmienenych presmerovani:

*004*tel.cislo# ? – presmerovanie vsetkych podmienenych presmerovani na cielove cislo
#004# ? – zrusenie vsetkych podmienenych presmerovani
*#004# ? – zistenie stavu, ci su nastavene podmienene presmerovanie a kam
*004# ? – obnova naposledy nastavenych presmerovani (o)

Priklad pouzitia *004*333666#

Poznamka: Tento kod nahradza sumarne vsetky tri podmienene presmerovania na to iste cislo tak, aby sa nemuselo nastavovat kazde presmerovanie zvlast. Ak pouzijeme kod *004*333666# bude nastavene presmerovanie do OS aj v pripade neodpovedania hovoru aj ak je telefon mimo dosah/vypnuty aj ak je obsadene.
Tip pre Vas: Ak ste predtym nastavili presmerovania ak neodpoveda na cislo 02 55365236, ak vypnuty telefon, tak do OS a ak je obsadene tak na 0907 123456 a potom ste tieto presmerovania zrusili (bud kodom #004# alebo kodmi #61#, #62#, #67#), uplatnenim kodu *004# sa tieto presmerovania obnovia do povodneho posledneho stavu. Toto vsak nefunguje u Globtelu, ak nemate zrusene „default“ presmerovanie do OS.
Dolezite upozornenie: Presmerovania nie je mozne nastavit na predplatenych kartach (na Slovensku Easy a Prima) s vynimkou presmerovania do OS. Na niektorych „krepych“ telefonoch kod 004 nezabera, vrati spat hlasku „UNKNOWN APPLICATION“ alebo daco podobne. V tom pripade je treba postupne pouzit samostatne kody 61, 62, 67.


Nepodmienene (pevne, okamzite) presmerovanie:

*21*tel.cislo# ? – nastavenie okamziteho presmerovania
#21# ? – zrusenie okamziteho presmerovania
*#21# ? – zistenie, ci je nastavene okamzite presmerovanie a kam
*21# ? – obnova naposledy nastaveneho okamziteho presmerovania

Priklad pouzitia *21*0905055555#

Dolezite upozornenie: Na takto presmerovany telefon nie je mozne sa dovolat! Slusny telefon by mal tento typ presmerovania oznamovat na displeji!

5.) 5.) Nastavenie vsetkych presmerovani:

*002* tel.cislo# ? – presmerovanie vsetkych podmienenych a nepod-mienenych presmerovani na cielove cislo
#002# ? – zrusenie vsetkych moznych presmerovani
*#002# ? – zistenie stavu, ci su nastavene nejake presmerovania a kam
*002# ? – obnova naposledy nastavenych presmerovani, vratane pevneho presmerovania (o)

Priklad pouzitia: *#002#


Nastavenie blokovania odchadzajucich hovorov a SMS:

V pripade nastavovania blokovania hovorov sa blokovanie nastavuje na ustredni. Kvoli tomu k tymto operaciam potrebujeme este heslo, ktore chrani nase blokovania pred nepovolanou osobou. V Euroteli je toto heslo prednastavene na 0000, ak nebolo zmenene. Vdaka nasledovnym kodom a heslu si budeme moct chranit telefon pre neziaducimi vydajmi v pripade mozneho zneuzitia nepovolanou osobou. Zial, v Globteli nie je mozne vyuzivat vyhody standardov GSM pre nastavovanie blokovania hovorov, kvoli nekompatibilite Globtelu so standardami GSM. Preto zakaznikom Globtelu hrozia vacsie nasledky v pripade zneuzitia telefonu nepovolanou osobou. Globtel je v tejto veci voci zakaznikom velmi neprajny, lebo nenecha zakaznikov, aby si robili nastanenia podla svojej potreby, ale o vsetko ich treba prosikat pisomnou ziadostou. Pomocou nasledovnych kodov je v Globteli mozne iba overit si stav blokovania hovorov a SMS.

Nastavenie blokovania vsetkych odchadzajucich hovorov alebo SMS:

*33*heslo# ? – blokovanie vsetkych odchadzajucich hovorov (o)
#33*heslo# ? – zrus. blok. vsetkych odchadzajucich hovorov (o)
*#33# ? – zistenie stavu blok. vsetkych odch. hovorov a SMS
*33*heslo*16# ? – blokovanie vsetkych odchadzajucich SMS (o)
#33*heslo# ? – zrus. blok. vsetkych odchadzajucich hovorov (o)

Priklad pouzitia: *33*0000#

Nastavenie blokovania odchadzajucich medzinarodnych hovorov:

*331*heslo# ? – blokovanie odchadzajucich medzinar. hovorov (o)
#331*heslo# ? – zrus. blokovania odchadz. medzinar. hovorov (o)
*#331# ? – zistenie stavu blokovania odch. medzinar. hovorov

Priklad pouzitia: *331*0000#

Nastavenie blokovania odchadzajucich medzinarodnych hovorov okrem hovorov
do domovskej krajiny (v nasom pripade do SR) z cudzej siete v roamingu:

*332*heslo# ? – blokovanie odchadzajucich medzinar. hovorov okrem hovorov do svojej krajiny (o)
#332*heslo# ? – zrusenie blokovania odchadz. medzinar. hovorov smerovanych mimo domovskej krajiny (o)
*#332# ? – zistenie stavu blokovania odch. medzinar. hovorov, ktore smeruju mimo domovsku krajinu

Priklad pouzitia: *332*0000#

Nastavenie blokovania prichadzajucich hovorov a SMS:

Nastavenie blokovania vsetkych prichadzajucich hovorov a SMS:

*35*heslo# ? – blokovanie vsetkych prichadzajucich hovorov (o)
#35*heslo# ? – zrus. blok. vsetkych prichadzajucich hovorov (o)
*#35# ? – zistenie stavu blok. vsetkych prich. hovorov a SMS
*35*heslo*16# ? – blokovanie vsetkych prichadzajucich SMS (o)
#35*heslo*16# ? – zrus. blok. vsetkych prichadzajucich SMS (o)

Priklad pouzitia: *35*0000#

Nastavenie blokovania prichadzajucich hovorov a SMS v cudzej sieti v roamingu:

*351*heslo# ? – blokovanie prichadzajucich hovorov v roamingu (o)
#351*heslo# ? – zrusenie blokovania prich. hovorov v roamingu (o)
*#351# ? – zistenie stavu blokovania prichadzajucich hovorov a SMS v roamingu
*351*heslo*16# ? – blokovanie prichadzajucich SMS v roamingu (o)
#351*heslo*16# ? – zrusenie blokovania prich. SMS v roamingu (o)

Priklad pouzitia: *#351*0000*16#

Blokovanie typu 351 (okrem blokovania SMS) nastavuje Globtel v pripade aktivovania sluzby Roaming2000, aby nevznikali nekontrolovatelne vydaje za prichodzie hovory do zahranicia. Zakaznici Eurotelu, ktori chcu obmedzit alebo zabranit vydajom za prichodzie hovory do zahranicia, mozu tento kod vyuzit. Pripominam, ze kod je mozne pouzivat aj v zahranicnej sieti a priebezne si povolit alebo nepovolit prichodzie hovory. Kto chce uplne zabranit prichodzim hovorom, doporucujem nastavit radsej pevne presmerovanie do OS, v ktorej si nahrate odkaz, ze ste v zahranici. (*21*555# – pre Globtel; *21*333666# – pre Eurotel)


Generalny kod odblokovania a zmena hesla:

Generalne kody vsetkych blokovani:

#330*heslo# ? – generalne zrusenie vsetkych blokovani (o)
*#330# ? – generalne zistenie stavu vsetkych blokovani

Priklad pouzitia: #330*0000#

Kod pre zmenu hesla pre riadenie vsetkych typov blokovani:

*03*330*StareHeslo*NoveHeslo*NoveHeslo# ? – zmena hesla v ustredni

Priklad pouzitia: Zmena hesla z 0000 na 1234: *03*330*0000*1234*1234#

S tymto nastaveni narabajte opatrne! Nemente si heslo kazdu chvilu, ale si dobre rozvazte ake heslo si nastavite, zapamatajte si ho a nastavte si ho raz navzdy, aby ste po dlhsom case heslo nezabudli. V pripade zabudnutia, alebo ak ho zadate 3x nespravne, neexistuje „opravny PUK“. Zabudnute alebo zablokovane heslo je nutne riesit s operatorom, ktory si overi Vasu totoznost a potom Vam ho povie, alebo ho resetne!


Zistenie aktivity prezentacie indentifikacie:

Identifikacia linky:

*#30# ? – zistit stav, ci je aktivny CLIP
*#31# ? – zistit stav, ci je aktivny CLIR
*#76# ? – zistit stav, ci je aktivny COLP
*#77# ? – zistit stav, ci je aktivny COLR

Telefony:


Alcatel
*#06# - Zobrazenie IMEI
*#06# - Verzia firmwaru telefonu - Software version
000000* - Aktivovanie servisneho menu - Net Monitor
Easy/Club/Max
Zistenie security kodu
- ako security kod napiste cislo 25228353 cim sa stary security kod zmaze
Easy/Max DB
Zistenie security kodu
- ako security kod napiste cislo 25228352 cim sa stary security kod zmaze


Bosch
*#06# - Zobrazenie IMEI
Default Language: *#0000#
*#3262255*8378# - Aktivovanie servisneho menu - Net Monitor

Dancall
*#06# - Zobrazenie IMEI
*#9999# - Verzia firmwaru telefonu - Software version

Dancall HP-2711 a HP-2731
*#06# - Zobrazenie IMEI
*#9999# - Verzia firmwaru telefonu - Software version
*#9998# - Verzia konfiguracie telefonu. (Jednotlive verzie sa lisi napr. poctom jazykov, atd....)
*#9997# - Rychly test displeja telefonu a zacne vyzvanat reproduktor. Ukonci sa stlacenim lubovolnej klavesy.
*#9994# - Zobrazi seriove cislo vasej SIM karty. (Iba u Dancall HP-2731)
*#9993# - "Engineering Functions" Odblokuje monitorovaciu funkciu. Tato funkcia je dostupna az po vypnuti telefonu.
*#9990# - "Battery Monitor" Test baterie.
X znamena cislo
Cxx - Kapacita akumulatora v percentach
Mxxxxxxx - Citac relativneho casu zostavajuceho do vybitia akumulatora v desatinach sekundach
xx - teplota akumulatora (prvi z lava)
xx - napatie akumulatora (druhy z lava)
TIMER - citac nabijacieho / vybijacieho casu v sekundach
Dalej su to kody, ktore by mohli pri spatnej manipulacii zablokovat telefon a tim by sa stal ne pouzitelnym. (!!!Odblokovanie je casovo a financne narocnou zalezitostov!!!)
*#9000# - Zablokuje telefon pred pouzitim akejkolvek inej SIM karty, okrem tej, s ktorou bol zamok aktivovany. Pri aktivacii je treba zadat heslo, ktore je potom vyzadovane pri vlozeni inej SIM karty (aj rovnakeho operatora).
*#9001# - "Group SIM Lock" Funkciu som doteraz nezistil, pravdepodobne vyzaduje specialni SIM kartu.
*#9002# - "Operator SIM Lock" Funkciu som doteraz nezistil, pravdepodobne vyzaduje specialni SIM kartu.
*#9003# - "Network SIM Lock" Zablokuje telefon tak, ze sa neda pouzit s kartou ineho operatora. Pri aktivacii je zadane heslo, ktore je potom vyzadovane pre zrusenie blokovania alebo pri pouziti karty ineho operatora. Tim to heslom su chraneny vsetky dotovane telefony tohoto typu od spolocnosti Eurotel. (!!!Upozornenie!!! Po 10-tich neuspesnych pokusoch o odblokovanie sa pristroj zablokuje !!!)


Ericsson DF 318/368/388/618
Do servisneho menu sa dostanete takto:
1) Zapnete telefon.
2) Zadajte "vstupny kod", ktori je 923885 a stlacite klavesu "Menu".
3) Tim ste sa dostali do "Servisneho Modu".
4) Potom stlacenim klavesu 1 - ukaze sa vam "konstanta" ESN....... cislo (Toto cislo je u kazdeho telefonu ine).
5) Potom stlacenim klavesu RCL - ukaze sa cislo mobilneho telefonu napr.0239851457.
6) Opat stlacenim klavesu RCL - zobrazi sa A-KEY (je rovnaky ako cislo telefonu).
7) Po dalsom stlacenim klavesy RCL - sa ukaze SID1 (systemove cislo napr.00005).
8) Potom sa po stlacenim RCL ukaze tzv. ALPHA TAG co je ukazovatel cisla telefonu a nazov siete (tuto polozku je mozne bez obav zmenit pretoze neovplyvnuje funkcnost telefonu - vyskusane -).
9) Nasledne stlacenim klavesy RCL sa ukaze "blokovaci kod telefonu" (Vyborna vec pre odblokovanie telefonu, ked niekto zabudne svoje heslo).
10) Potom nasleduje po stlacenim RCL uroven 2, dalej uroven 3 a potom 4 ktore som dako neskusal testovat.
11) Az preskacete cez vsetky urovne (2-4) je posledna polozka, kde sa zmenene hodnoty mozu i nemusia ulozit.
Dalsie tipy:
1) Zadajte kod 904060 a stlacenim klavesy Menu sa ukaze "Reset All Parameters?" a po naslednom stlaceni klavesy YES nastane vymazanie vsetkych parametrov v telefone!!! (aj telefonneho zoznamu!!!)
2) Zadajte kod 904059 potom stlacit klavesu Menu. Tim ste sa dostali do testovacieho menu telefonu. (Tento testovaci mod nema pre vas nejaky velki vyznam)
3) Rychly vstup do servisneho menu (nahrada predchadzajuceho vstupneho kodu) 987 a stlacite klavesu Menu. Tento postup som otestoval na telefonu Ericsson DF388, ale vraj ma fungovat aj na ostatnych typoch.

Ericsson 318/388
*#0000# obnovenie nastavenia preddefinovaneho vyrobcom telefonu (zmeni jazyk na anglicky, moze vymazat telefonny zoznam... – davajte preto Pozor !)
>*<<*<* verzia softveru v telefone
>*<<*<*> - zobrazenie predprogramovanych textov v telefone. Po zatlaceni klavesu „Yes“ sa zobrazia jednotlive slova (298 slov) v pamati telefonu
>*<<*<*>> - obdoba vyssie popisanej funkcie s poctom poloziek 160

Ericsson DH368
1.zapnite telefon
2.stlacajte klavesy v poradi 904059 a zatlacte MENU
3.zobrazi sa text „TEST SET“
4.Zatlacte „YES“ a zobrazi sa symbol @ potom zatlacte klaves oznaceny cislicou 1 „RCL“ vypne svetlo a zobrazi sa text „DONE“
5.Zatlcte ,,YES“ a zobrazi sa symbol @ a zatlacte klavesy v poradi 86 „RCL“ a zobrazi sa text „DONE“. Telefon vyda ton. Nasledne mozete stalcenim klaves: Yes 3 CLR zadat cislo kanalu (max. 1023) Zobrazi sa intenzita signalu na kanali stlacenim klaves 3 „MENU“. Cislo ESN mozete zobrazit po zatlaceni „YES“ 1 „RCL“ 96 v HEX formate
6.Zatlacte 3 a opustite menu. Telefon sa vypne a zapne. Mozete nainstalovat cislo do telefonu zatlacenim klaves 923885 plus „MENU“
U telefonoch Ericsson prve pismeno v typu telefonu udava pre aky system ja telefon urceny.
Pismeno A=AMPS, C=DCS1900, D=AMPS/D-AMPS, E=ETACS, G=GSM, N=NMT, P=PCS1800(PCN)


Ericsson 6xx/7xx/8xx
*#06# - Zobrazenie IMEI
Zobrazenie stavu baterie pri vypnutom telefone: Velmi rychlo(ale skutocne bleskovo) zatlacte klaves „NO“ a pockajte asi dve sekundy. Zobrazi sa indikator baterie na svojom standardnom mieste displeja.
*#0000# - nastavenie anglictiny
# a potom 0 -zobrazenie poslednych volanych cisiel skratenou volbou
Zobrazenie zoznamu mobilnych sieti: Vojdite do polozky „Siete“(Networks)-„Editovanie zoznamu“(Edit list). Telefon zobrazi spravu „Please wait(Prosim cakajte). Ked sa operacia ukonci zatlacte raz „sipku dolava“ a dvakrat klaves „Yes“. Nasledne sa zobrazi zoznam sieti. Pohybovanie uskutocnite „sipkou dolava < a sipkou doprava >.
Pristup do telefonu bez SIM karty. Po zobrazeni vyzvy na vlozenie SIM karty zadajte tuto kombinaciu: **04*0000*0000*0000# potom sa zobrazi hlasenie, ze PIN kod je chybny – vy musite zatlacit klaves „No“. Ziskate tak pristup ku vsetkym funkciam telefonu.
Zobrazenie celeho nazvu siete: chodte do polozky „Siete“(Networks). Ked telefon zobrazi dostupne siete zatlacte klaves * a zobrazi sa cele meno siete.
>*<<*<* - zobrazenie verzie softveru v telefone
>*<<*<*> - zobrazenie predprogramovaneho textu v telefone . Po zatlaceni klavesy „Yes“ sa zobrazia texty vo zvolenom jazyku.
>*<<*<*>> - ako vyssie popisana funkcia

Ericsson GA628
Rozsirene menu telefonu (starsie verzie): chodte do „zmeskanych hovorov(MissedCalls)“, vyprazdnite zoznam cisiel, zatlacte a podrzte klaves „sipka vpravo >“ a zvolte typ menu.
Rozsirene menu telefonu (novsie verzie): chodte do citania sprav, vyprazdnite zoznam, zatlacte a podrzte klaves „sipka vlavo <“ a zvolte typ menu.
Po aktivacii rozsireneho menu mozete editovat telefonny zoznam : „Edit.Ph.Bk.“
Ako pouzivat rozsirene menu? :
1.zatlacte „Yes“ a telefon vas vyzve: „Edit menu(Editovat menu)?“ – zatlacte „Yes“
2.ak menu blika, znamena to, ze je vypnute menu
3.ak menu neblika, znamena to, ze menu je zapnute menu
4.vypnut a zapnut ho mozete klavesom „Yes“
5.po zapnuti menu mozete zvolit jednotlive pozicie:
Ak pyta telefon potvrdenie, zvolte „No“. Ak je sipka zobrazena -> znamena to, ze pozicia sa posunie doprava. Ak ju chcete posunut dolava zatlacte * a mozete zadat cislo pozicie. Napriklad po zobrazeni „Store->2“ menu, ktore zvolite sa ulozi na poziciu 2 z poradia pravej sipky... Najlepsie urobite ak si funkciu sami odskusate...

Ericsson GF768
Editovanie pozdravu, ktory sa zobrazi pri zapnuti telefonu: Chodte do „Keylock“ menu a nastavte funkciu „Auto“. Zatlacte klaves „Yes“ a podrzte sipku „dolava“ az kym sa nezobrazi privitanie.
Zmena menu telefonu ako v telefone GF788:
1.chodte do „Edit menu“ a zatlacte „Yes“
2.zadajte 2 a stlacte „Yes“
3.v polozke „Name“ zatlacte klaves 2 a podrzte ho az kym sa nezobrazi na displeji cislo 2. Potom zatlacte „Yes“
4.opat zatlacte „Yes“ a RYCHLO zatlacte sipku „dolava“ az kym sa nezobrazi na displeji text „SIZE“
5.Zatlacte „Yes“ a vyberte moznost „Full Size“. Teraz mate nastavene menu, ktore je u telefonov GF788
V pripade ak by vam postup nefungoval, potom musite postupovat nasledovne:
1.Chodte do polozky „MissedCall“
2.Vymazte z neho cely zoznam zmeskanych hovorov
3.Zatlacte „sipku dolava“ na jednu alebo dve sekundy
4.Zobrazi sa „Menu size“
5.Potvrdte klavesom „Yes“ a opustite menu telefonu.
Alebo tretia moznost:
1.Chodte do nastavenia hlasitosti vyzvanacej melodie.
2.Nastavte nejaku vysku melodie a zatlacte „Yes“
3.Po zobrazeni textu „STORED“ podrzte „sipku doprava“ az kym sa nezobrazi text „Extended Menu“
4.Zvolte moznost „Activate“
Volba jazyka preddefinovaneho vyrobcom: zatlacte „sipku vlavo“ zatlacte styri krat po sebe klaves 0 a zatlacte „sipku vpravo“

Ericsson GH688
*#103# a zatlacte klaves „Yes“ – zobrazenie datumu


Ericsson A1018S/T10S/T18S
*#06# - Zobrazenie IMEI
>*<<*<* - Verzia firmwaru telefonu - Software version
<0000> - nastavenie anglictiny
*#0000# - nastavenie anglictiny
>*<<*<*> - zobrazenie predprogramovaneho textu v telefone . Po zatlaceni klavesy „Yes“ sa zobrazia texty vo zvolenom jazyku.
# a potom 0 -zobrazenie poslednych volanych cisiel skratenou volbou
Pristup do telefonu bez SIM karty. Po zobrazeni vyzvy na vlozenie SIM karty zadajte tuto kombinaciu: **04*0000*0000*0000# potom sa zobrazi hlasenie, ze PIN kod je chybny – vy musite zatlacit klaves „No“. Ziskate tak pristup ku vsetkym funkciam telefonu. Telefonny zoznam a spravy ale nebudu pristupne.
Vyvolanie polozky z telefonneho zoznamu: Zadajte cislo pozicie a nasledne #


Ericsson T20S/T28S/A2618/A2628/R320
>*<<*<* - servisne menu telefonu: moznost zistenia verzie softveru, kontrola podsvietenia displeju, klavesnice, mikrofonu, vibracie... Okrem toho je mozne nastavit kontrast displeja

Ericsson T28
*#0000# - nastavenie anglictiny
>*<<*<* - zobrazenie verzie softveru v telefone
>*<<*<*> - zobrazenie predprogramovaneho textu v telefone . Po zatlaceni klavesy „Yes“ sa zobrazia texty vo zvolenom jazyku.
>*<<*<*>> - ako vyssie popisana funkcia
# a potom 0 -zobrazenie poslednych volanych cisiel skratenou volbou
Rychly pristup ku funkcii „Profily“ : zatlacte „sipku vlavo <“ aspon na 3 sekundy
Vyvolanie polozky z telefonneho zoznamu: Zadajte cislo pozicie a nasledne #


Ericsson A2618
>*<<*<* - zobrazenie verzie softveru v telefone

Ericsson A2628
>*<<*<* -servisne menu telefonu, rozne informacie o softveri, hardveri, servisnych upravach...
Rychla volba polozky z telefonneho zoznamu: Zadajte cislo pozicie a nasledne #
>*<<*<* - nastavenie kontrastu displeja bez nutnosti prechadzania cez polozky menu telefonu.

Ericsson R320
>*<<*<* - nastavenie kontrastu displeja bez nutnosti prechadzania cez polozky menu telefonu.


Motorola
Bohuzial u telefonu typu Motorola d160, d170, d520 nieje mozne Servisne Menu vyvolat ziadnym vstupnym kodom a musi sa tam pomocou pocitaca pripojeneho cez interface k telefonu (klonovacia "karta" sa pripoji na miesto SIM karty) naprogramovat. Potom budete mat dalsiu polozku v menu nazvanu "End Field Options". Jedina vec co na Motorole d520, 160, 170 funguje (bez nutnosti "Klonovacej karty") je:
*#06# - Zobrazenie IMEI
*# - Zablokuje klavesnicu telefonu. (Po opatovnom stlaceni tychto klaves dojde k zruseniu funkcie "Blok klaves")
Motorola Tx-770/6200/7500/8200/8400/8700
***113*1* OK - Servisne menu (Eng Field Option)


NOKIA 1610 / 1611
*#06# - Zobrazenie IMEI
*#170602112302# - Verzia softveru


NOKIA 2110
*#06# - Zobrazenie IMEI
„MENU“ 4 9 1 - Aktivacia informacii o bunkach siete
*#3283# - Datum zhotovenia softveru (posledne dva znaky su zobrazenim roku). V pripade ak posledne dve cislice budu 95 (rok), potom prve dve cislice budu zobrazovat mesiac. V pripade ak posledne dve cislice budu 96 (rok), potom prve dve cislice budu zobrazovat kalendarny tyzden.
*#170602112302# - Verzia softveru (pre telefony 2110i a 2110e). Pre novsie telefony je kod: *#682371158412125#
Prijate hovory – (* potom „memory“ potom „find“) alebo (* potom „sipka dolu“) .
Zmeskane hovory – rovnako ako prijate hovory, ale namiesto symbolu * pouzite symbol +
Aktivacia DTMF – „menu“ a potom zelene tlacidlo so symbolom telefonu. Potrebna pre komunikaciu s automatizovanymi digitalnymi ustrednami.


NOKIA 3110
*#06# - Zobrazenie IMEI
*#0000# or *#9999# or *#3110# - Zobrazenie verzie programoveho vybavenia telefonu, datum naprogramovania telefonu a este typ telefonu (Napr. moj telefon ukazal: v 05.36, 25-07-00, NSE-8/9)
Policajni radar - Stlacite Menu (Menu), a postupne vyberiete Nastavenia (Settings), Ochranne nastavenia (Security settings), Uzavreta uziv. skupina (Closed user group), Zapnuta (On) a cislo skupiny (Group number) napisete 0000 a potvrdite.
Udaje o telefone - *#92702689# a nasledne budete vyzvany ku zadaniu kodu:
6232 a klavesa Ok – zobrazi sa mesiac a rok vyroby telefonu
7332 a klavesa Ok – zobrazi sa datum poslednej opravy telefonu
7832 a klavesa Ok – zobrazi sa datum zakupenia telefonu (ak bol zadefinovany)
9268 a klavesa Ok – zobrazi sa seriove cislo telefonu
37832 a klavesa Ok – zadanie datumu zakupenia telefonu v tvare MMRR (mozne zadat len jedenkrat! )
87267 a klavesa Ok – potvrdenie prenosu vsetkych udajov z jedneho telefonu do druheho telefonu.
*#746025625# - Overenie, ci mozu byt SIM hodinky zastavene
*#7780# - Obnovenie nastaveni telefonu preddefinovanych vyrobcom (pozor – vynuluje vam telefonny zoznam a telefonne menu bude v anglickom jazyku)
Klaves „Menu“ a klaves oznaceny symbolom mriezky „#“ – rychla volba vypnutia alebo zapnutia zvonenia


NOKIA 3210
*#06# - Zobrazenie IMEI
*#0000# - Zobrazenie verzie programoveho vybavenia telefonu, datum naprogramovania telefonu a este typ telefonu (Napr. moj telefon ukazal: v 05.36, 25-07-00, NSE-8/9)
Provider lock status: #pw+1234567890+1
Network lock status: #pw+1234567890+2 - Zablokovanie funkcie telefonu tak, ze nieje mozne pouzit s kartou ineho operatora.
Provider lock status: #pw+1234567890+3 - Zatial nezistene
SimCard lock status: #pw+1234567890+4 - Blokovaci kod pre SIM kartu
#pw+1234567890+1# - zistenie blokacie SIM karty
**61*+42176541*11*30# - Nekonecne zvonenie
EFR – Enhanced Full Rate Mode – Aktivacia: *3370# (od verzie 4.73 je
aktivovanie prednastavene). Deaktivacia : #3370# (pre uskutocnenie zmien je potrebne telefon vypnut a opatovne zapnut)
HFR – Half Rate Mode – Aktivacia: *4720# (len starsie verzie 6110). Deaktivacia: #4720# vydrz baterie sa zvysi na ukor kvality zvuku.
Zastavenie SIM hodiniek na - *#746025625# (po 3 minutach sa automaticky opat zapnu)
Skryte menu - *#92702689# (zobrazenie serioveho cisla, datum vyroby telefonu vo formate mesiac/rok, datum zakupenia telefonu vo formate mesiac/rok, zobrazenie poctu vykonanych oprav na telefone, moznost prenosu udajov z telefonu na iny telefon, zobrazenie casu, kolko hodin sa telefon uz pouzival). Policajni radar - Stlacite Menu (Menu), a postupne vyberiete Nastavenia (Settings), Ochranne nastavenia (Security settings), Uzavreta uziv. skupina (Closed user group), Zapnuta (On) a cislo skupiny (Group number) napisete 0000 a potvrdite. (na Nokie 6110 ten to kod na radar nefunguje)


NOKIA 3310
*#06# - Zobrazenie IMEI
Verzia softveru - *#682371158412125#
Servisny kod - *#0000# (1.riadok – verzia softveru, 2.riadok – datum zhotovenia softveru, 3.riadok – typ telefonu)
Zastavenie SIM hodiniek - *#746025625#
EFR – Enhanced Full Rate Mode – Aktivacia: *3370# (od verzie 4.73 je
aktivovanie prednastavene). Deaktivacia : #3370# (pre uskutocnenie zmien je potrebne telefon vypnut a opatovne zapnut). Niektore typy telefonov sa mozu automaticky restartovat po zadani kodu nakolko bez restartu sa funkcia neprejavi.


NOKIA 5110/5120/5130/5190
*#06# - Zobrazenie IMEI
*#0000# - Zobrazenie verzie programoveho vybavenia telefonu, datum naprogramovania telefonu a este typ telefonu (Napr. moj telefon ukazal: v 05.36, 25-07-00, NSE-8/9)
Provider lock status: #pw+1234567890+1
Network lock status #pw+1234567890+2 - Zablokovanie funkcie telefonu tak, ze nieje mozne pouzit s kartou ineho operatora.
Provider lock status: #pw+1234567890+3 - Zatial nezistene
SimCard lock status: #pw+1234567890+4 - Blokovaci kod pre SIM kartu
Telefonovanie zadarmo: *#746025625# (Treba zadat pred kazdym volanim. Uctuje kazdu druhu minutu hovoru.)
Policajni radar - Stlacite Menu (Menu), a postupne vyberiete Nastavenia (Settings), Ochranne nastavenia (Security settings), Uzavreta uziv. skupina (Closed user group), Zapnuta (On) a cislo skupiny (Group number) napisete 0000 a potvrdite.
Info - male servisne menu telefonu - *#92702689# - zobrazenie IMEI, datum vyroby telefonu vo formate mesiac/rok, Datum zakupenia (mozete zadat datum zakupenia telefonu.Nebude mozne ho uz neskor zmenit), datum opravy (ak bol telefon v oprave), prenos udajov.
EFR – Enhanced Full Rate Mode – Aktivacia: *3370# (od verzie 4.73 je aktivovanie prednastavene). Deaktivacia : #3370# (pre uskutocnenie zmien je potrebne telefon vypnut a opatovne zapnut)
HFR – Half Rate Mode – Aktivacia: *4720# (len starsie verzie 6110). Deaktivacia: #4720# vydrz baterie sa zvysi na ukor kvality zvuku.
Rychle zatlacenie tlacidla na zapinanie telefonu – zobrazi sa na displeji menu
Po viac nasobnom kratkom zatlaceni sa telefon sam vypne.
Len pre NOKIU 6190
*#6190# - zobrazi verziu firmwaru
*3001#12345[OK] - stlacte ENTER pre testovaci mod
*#639# - kod pre zmenu NAM


NOKIA 6080 / 6081
Verzia softveru - *#0000#


NOKIA 6110/6120/6130/6150/6190
*#06# - Zobrazenie IMEI
Enhanced Full Rate: *3370# [ #3370# off]
Half Rate: *4720#
Verzia softveru - *#0000# (1.riadok-Verzia, 2.riadok-Datum vytvorenia, 3.riadok-Typ telefonu)
Seriove cislo telefonu - *#92702689# (1.obrazovka – datum vyroby telefonu, 2.obrazovka – seriove cislo a IMEI, 3.obrazovka – Datum obstarania, 4.obrazovka – Datum poslednej opravy)
EFR – Enhanced Full Rate Mode – Aktivacia: *3370# (od verzie 4.73 je
aktivovanie prednastavene). Deaktivacia : #3370# (pre uskutocnenie zmien je potrebne telefon vypnut a opatovne zapnut)
HFR – Half Rate Mode – Aktivacia: *4720# (len starsie verzie 6110). Deaktivacia: #4720#
Vydrz baterie sa zvysi na ukor kvality zvuku.
Pre Nokiu 6150 este u novsich verzii funguje:
Nove menu - 4 4 6 a potvrdit


NOKIA 7110
*#06# - Zobrazenie IMEI
Verzia softveru – *#0000#
Skryte menu - *#92702689# a nasledne bude vyzvany ku zadaniu kodu :
6232 a klavesa Ok – zobrazi sa mesiac a rok vyroby telefonu
7332 a klavesa Ok – zobrazi sa datum poslednej opravy telefonu
7832 a klavesa Ok – zobrazi sa datum zakupenia telefonu (ak bol zadefinovany)
9268 a klavesa Ok – zobrazi sa seriove cislo telefonu
37832 a klavesa Ok – zadanie datumu zakupenia telefonu v tvare MMRR (mozne zadat len jedenkrat! )
87267 a klavesa Ok – potvrdenie prenosu udajov z vasho telefonu na iny telefon
Zastavenie SIM hodiniek - *#746025625#


Nokia 8110
*#06# - Zobrazenie IMEI
Verzia softveru - *#8110#
Udaje o telefone - *#92702689# a nasledne budete vyzvany ku zadaniu kodu:
6232 a klavesa Ok – zobrazi sa mesiac a rok vyroby telefonu
7332 a klavesa Ok – zobrazi sa datum psolednej opravy telefonu
7832 a klavesa Ok – zobrazi sa datum zakupenia telefonu (ak bol zadefinovany)
9268 a klavesa Ok – zobrazi sa seriove cislo telefonu
37832 a klavesa Ok – zadanie datumu zakupenia telefonu v tvare MMRR (mozne zadat len jedenkrat! )
87267 a klavesa Ok – potvrdenie prenosu udajov medzi dvoma telefonmi
Zobrazenie informacii o SIM hodinkach - *#746025625#


Nokia 8210 / 8810 / 8850
*#06# - Zobrazenie IMEI
Verzia softveru - *#0000# (1.riadok-Verzia, 2.riadok-Datum vytvorenia, 3.riadok-Typ telefonu)
Seriove cislo telefonu - *#92702689# (1.obrazovka – datum vyroby telefonu, 2.obrazovka – seriove cislo a IMEI, 3.obrazovka – Datum zakupenia telefonu, 4.obrazovka – Datum poslednej opravy)


Nokia 9000
*#06# - Zobrazenie IMEI
Verzia softveru – *#8110#
Datum vyroby softveru - *#3283#


Nokia 9110
*#06# - Zobrazenie IMEI
Verzia softveru - *#0000#

Vizitky na Nokii...
Urcite vsetci viete o sikovnej funkcii posielanie vizitiek. Tato funkcia vsak funguje iba medzi telefonmi Nokia. Ako ale urobit, ked chcete, aby Vam Vas znamy (alebo znama...) poslal vizitku a ten nestastnik este nema telefon Nokia (pripadne Nokiu ma, ale nejaky starsi typ, ktory touto funkciou este nedisponuje)? Da sa to obist tymto trikom:
Z telefonu, ktory nenesie znacku Nokia sa musi napisat a odoslat nasledovna sprava:
//SCKE2 BEGIN:VCARD N:name TEL:number END:VCARD
kde se na miesto name napise meno a na miesto number cislo dotycnej osoby. Na telefon NOKIA potom tato sprava pride ako vizitka.

Philips
*#06# - Zobrazenie IMEI
Simlock info: *#8377#
Security code: *#1234# (Fizz) or *#7489#
Diga
Zistenie security kodu
- napiste kod *#7489*# a odoslite ako hovor
Fizz
Zistenie security kodu
- napiste kod *#1234*# a odoslite ako hovor
Genie
Zistenie security kodu
- napiste kod *#7489*# a odoslite ako hovor

Sagem 612/615/725/730/922
To enter menu without SIM card (725 only!): *#06# menu C
Menu 511# - Tieto klavesy musite stlacit v tom poradi ako su napisane. Dostanete sa do Servisneho Modu (Enginnering Menu). Su tam dalsie pod polozky ako Nastavenie kontrastu displaya, Service Provider unlock? IMEI, atd....


Samsung SGH600/2100DB
*#06# - Zobrazenie IMEI
*#9999# or *#0837# - Verzia firmwaru telefonu - Software version
*#0324# - Aktivovanie servisneho menu - Net Monitor
Chaning LCD contrast: *#0523#
Memory info: *#0377 # albo *#0246#
Reset memory (SIMLOCK`a removing!!!): *2767*3855#
Reset memory CUSTOM: *2767*2878#
Battery state: *#9998*228 #
Alarm beeper: *#9998*289#
Vibra test: *#9998*842#


Siemens C25
*#06# - Zobrazenie IMEI
Software version: put off sim card and enter : *#06# and press LONG KEY
Bonus screen: in phone book: +12022243121
(S4 Power): Menu 98, left SoftKey, 7684666, Red phone, Menu 56 - Aktivovanie servisneho menu - Net Monitor


Nejake tipy so SIM kartou
1) Zmena PIN kodu: **04*Stary PIN*Novy PIN*potvrdit novy PIN#
2) Odblokovanie PIN kodu: **05*PUK*Novy PIN*potvrdit novy PIN#
3) Zmena PIN2 kodu: **042*Stary PIN2*Novy PIN2*potvrdit novy PIN2#
4) Odblokovanie PIN2 kodu: **052*PUK2*Novy PIN2*potvrdit novy PIN2#
Vsetky kody su bez medzier!! a boli odskusane na Motorole d520 a Mokii 3210!!!


SMS zadarmo s EASY
Aktivacia:
*35*0000*16#
Deaktivacia:
#35*0000*16#
Princip fungovania:
Kod zabranuje prijem SMS, tym aj spravy SMS o znizeni kreditu. Tymto jednoduchym sposobom vlastne oklame centralu. Po aktivacii uplne zabrani prijmu kazdej SMS spravy, takze nie je mozne prijimat SMS!!!!!!!!
Po deaktivacii sa kredit znizi o prislusnu ciastku (deaktivacia nebola vyskusana)
Pozn.: Nie na vsetkych znackach alebo typoch mobilnych telefonov tento kod funguje.
Kod treba zadat celkom. Znak # je ENTER.


Vypnutie SIM Locku
Predovsetkym musi byt SIM karta nastavena naochranu PIN - tj. telefon musi vyzadovat zadanie PIN.Zapnete telefon a na dotazpre zadanie PIN stlacte sipku nahor,az se ukaze ovladanie hlasitosti.Teraz stlacte C, pokial se display nevymaze.Na prazdny display zadajte kod pre zmenu PIN (na rovnaky PIN):**04*PIN*PIN*PIN# Telefon zahlasi zmenu PIN-u a az do vypnutiabude fungovat normalne pre vsetky siete.

http://home.sinet.sk/GRAFIX
Copyright © 2oo1 Vsetky prava vyhradene.